Oracle Taleo

ORACLE TALEO

Žmogiškųjų resursų valdymo sprendimai paremti debesų technologijomis

Oracle Taleo – inovatyvus IT sprendimas įmonėms, kurių žmogiškųjų išteklių skyriams reikalingas darbų palengvinimas, kaštų mažinimas, efektyvesnis talentų valdymas bei darbuotojų įsitraukimas. Programa personalizuota, saugi, mobili, skatinanti įsitraukimą, pateikianti individualias įžvalgas, kurios būtinos verslo ir darbuotojų tobulėjimui. 

Tai naujausias mūsų atstovaujamas produktas, skirtas efektyvesniam žmogiškųjų išteklių valdymui ir procesų paprastinimui. Sistema padės didinti organizacijos veiklos efektyvumą, suteikdama modernias įdarbinimo, vertinimo, ugdymo, bendradarbiavimo, analizavimo ir planavimo galimybes. 

Ką gali
ORACLE TALEO?

Darbo jėgos optimizavimas

Darbo laiko apskaita

Atlygio bei priedų sistema

Įdarbinimo procesas

Talentų ugdymas

Darbo našumo įvertinimas

Talentų vertinimas

Darbuotojų atranka

Organizacijos darbuotojų valdymas

Talentų pritraukimas

Ką gali
ORACLE TALEO?

Darbo jėgos optimizavimas

Darbo laiko apskaita

Atlygio bei priedų sistema

Įdarbinimo procesas

Talentų ugdymas

Darbo našumo įvertinimas

Talentų vertinimas

Darbuotojų atranka

Organizacijos darbuotojų valdymas

Talentų pritraukimas

ORACLE TALEO APŽVALGA

Susisiekite su mumis